Platí nové nariadenie opatrení pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe od 11. januára 2021 od 12:00 hod. na územie Slovenskej republiky.