Už aj Žilina bude triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Od 1. januára 2021 majú všetky mestá a obce na Slovensku povinnosť zabezpečiť triedenie biologicky rozložiteľného odpadu a tak zmierniť záťaž na životné prostredie.

Štartovacie balíčky si môžete vyzdvihnúť v areáli Mestskej krytej plavárne Žilina – vchod na kúpalisko pri predajni Farby-laky:

Hliny I, II – pondelok, 7. decemeber od 14.00 do 18.00 hod.
Hliny III, IV – utorok, 8. december od 14.00 do 18.00 hod.
Hliny V – streda, 9. december od 14.00 do 18.00 hod.
Hliny VI – štvrtok, 10. december od 14.00 do 18.00 hod.
Hliny VII, VIII – piatok, 11. december od 14.00 do 18.00 hod.
Tí, čo nestihli cez týždeň – sobota, 12. december od 9.00 do 12.00 hod.

Hájik ulice s názvom na B až E – pondelok, 14. december od 14.00 do 18.00 hod.
Hájik ulice s názvom na G až J – utorok, 15. december od 14.00 do 18.00 hod.
Hájik ulice s názvom K až M – streda, 16. december od 14.00 do 18.00 hod.
Hájik ulice s názvom na N až P – štvrtok, 17. december od 14.00 do 18.00 hod.
Hájik ulice s názvom na R až Z – piatok, 18. december od 14.00 do 18.00 hod.

Tí, čo nestihli cez týždeň – sobota 19. decembra od 9.00 do 12.00 hod.

Je známe, že kuchynský bioodpad tvorí až polovicu komunálneho odpadu, z ktorého sa viac ako 60 % na Slovensku skládkuje. Práve pomocou správneho a zodpovedného triedenia je možné toto vysoké percento komunálneho odpadu znížiť. Navyše správne vytriedený bioodpad je možné ešte zhodnotiť a spracovať na ďalšie využitie.

„Kuchynský bioodpad, ktorý sa v Žiline vytriedi, bude dvakrát týždenne odvážaný do priemyselnej kompostárne v Dolnom Hričove. Tam sa najskôr  zneutralizujú škodlivé látky a následne sa z odpadu pripraví prírodný kompost. Ten je možné ďalej využiť v poľnohospodárstve. Kuchynský bioodpad je možné zužitkovať aj na výrobu tepla a elektrickej energie.

Vytriedený kuchynský bioodpad budú môcť Žilinčania vyhadzovať do špeciálnych kontajnerov, na tento účel bude do konca decembra v meste rozmiestnených 100 kusov. Triediť kuchynský bioodpad budú aj ľudia, ktorí žijú v rodinných domoch a značnú časť svojho bioodpadu už kompostujú.

Aby bolo možné odpad skutočne plnohodnotne využiť je nevyhnutné triediť správne. Iba tak sa do biodpadu nedostanú žiadne znehodnocujúce látky, ktoré by jeho ďalšiemu využitiu zabránili.

Štartovací balíček pre domácnosti.

Mesto Žilina ako benefit nad rámec zákonom stanovaných povinností pripravilo pre každú domácnosť žijúcu v paneláku a bytových domoch štartovací balíček určený na triedenie kuchynského bioodpadu. Obsahuje tri praktické pomôcky – košík na kuchynský odpad, 24 kusov biologicky rozložiteľných vreciek a návod, ako správne triediť tento druh odpadu. Balíček však nie je určený pre domácnosti v rodinných domoch, kde je viac miesta aj možností, ako biodpad a v minulosti od mesta už dostali kompostéry, ktoré sa z časti môžu využívať aj na likvidáciu kuchynského biodopadu.

TRIEDENIE KUCHYNSKÉHO BIOODPADU – PRAKTICKÉ RADY PRI TRIEDENÍ

Pre obyvateľov panelákov:

• Do kontajnera na kuchynský bioodpad patria: zvyšky ovocia a zeleniny, pečivo a cestoviny, škrupiny z vajec, kávové usadeniny, čajové vrecká alebo sypaný čaj, zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky z polievok, zvyšky izbových rastlín či kytíc, mäsové a mliečne výrobky, potraviny po dátume spotreby a menšie kosti (kuracie, rybacie).
• Do kuchynského bioodpadu nehádžeme: oleje, zvyšky jedla v obaloch, mŕtve telá zvierat, zvierací trus, veľké kosti (hovädzie, bravčové) a tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky).

Pre obyvateľov rodinných domov:

• Naďalej vyhadzovať do kompostéra vo svojej záhrade môžu: zvyšky ovocia a zeleniny, pečivo a cestoviny, škrupiny z vajec, kávové usadeniny, čajové vrecká alebo sypaný čaj, zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky z polievok, zvyšky izbových rastlín či kytíc, zvierací trus.
• Do kontajnera na kuchynský bioodpad patria: mäsové a mliečne výrobky, potraviny po dátume spotreby a menšie kosti (kuracie, rybacie).
• Do kuchynského bioodpadu nehádžeme: oleje (je možné ich odovzdať na zberný dvor alebo na Slovnaft čerpacej stanici), zvyšky jedla v obaloch (obaly je potrebné triediť), mŕtve telá zvierat, veľké kosti (hovädzie, bravčové) a tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky).

Bližšie informácie k téme vám poskytnú na Mestskom úrade v Žiline – Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, referát odpadového hospodárstva, čistoty mesta, poľnohospodárstva a zvierat: Ing. Veronika Hreusová, Ing. Alžbeta Kadlubcová, tel.: 041/70 63 231.

Zdroj: www.zilina.sk