Aktuálne zmeny od 26. novembra 2020

Platí nové nariadenie opatrení pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. Zhrnuli sme pre Vás tie najdôležitejšie informácie. Pozrite si náš zrozumiteľný diagram. 

Karanténne povinnosti osôb prichádzajúcich na Slovensko

 1. Pokiaľ sa vraciate z krajín, ktoré sú považované z pohľadu Slovenska za menej rizikové krajiny, nevyplývajú pre Vás žiadne karanténne povinnosti. Tak to platilo aj doteraz. Zoznam menej rizikových krajín (platné od 16.novembra 2020 07:00 hod.):
  • Austrália
  • Čína
  • Fínsko
  • Grécko
  • Írsko (nové)
  • Island
  • Japonsko
  • Kórejská republika
  • Nórsko
  • Nový Zéland
  • Singapur (nové)
  • Taiwan
 2. Pokiaľ prichádzate na Slovensko z krajín Európskej únie mimo uvedeného zoznamu menej rizikových krajín a z krajín Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Švajčiarskej konfederácie pre Vás domáca izolácia alebo ubytovanie v karanténnom zariadení do času:
  • obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na COVID-19 (podrobiť sa testu je možné najskôr v 5.deň izolácie)
  • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa.
  Karanténe sa môžete vyhnúť, ak pri vstupe na Slovensko ste schopní sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín.
 3. Pokiaľ vstupujete na územie Slovenska z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie a nie sú zahrnuté do zoznamu menej rizikových krajín, taktiež platí pre Vás povinnosť domácej izolácie alebo ubytovanie v karanténnom zariadení do času:
  • obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na COVID-19 (podrobiť sa testu je možné najskôr v 5.deň izolácie)

Aké máte povinnosti, ak sa neviete vyhnúť izolácii?

To znamená, že sa vraciate z rizikovej krajiny a nemáte k dispozícii negatívny RT-PCR test na COVID-19 vykonaný v zahraničí, nie starší ako 72 hodín. Vtedy idete do domácej izolácie alebo ubytovania v karanténnom zariadení.

Vzťahujú sa na Vás tieto povinnosti:

 • pred vstupom na Slovensko sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica
 • počas svojho pobytu na Slovensku musíte mať potvrdenie o registrácii pri sebe, aby ste sa ním mohli preukázať
 • podrobiť sa RT-PCR testu na COVID-19 najskôr v 5. deň izolácie.

Dodatočné informácie

 1. V prípade, že sa preukazujete RT-PCR testom na COVID-19 s negatívnym výsledkom, počíta sa 72 hodín od obdržania výsledku, nie od výkonu testu
 2.  V prípade, že ste prekonali za posledné 3 mesiace pred vstupom na územie SR ochorenie COVID-19 a máte o tom potvrdenie (potvrdenie o výnimke, príloha č.3 danej vyhlášky) – platí pre štáty EÚ a Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko
 3.  Tranzit osôb cez červené krajiny, čiže len prechádzate krajinou bez zastavenia (okrem tankovania PHM), nesmie presiahnuť 8 hodín

Platnú vyhlášku ÚVZ SR, kontakty na príslušné úrady a viac informácií nájdete na:

sirokodaleko.sk – mobilná cestovná agentúra