Pandémia nevzdelanosti

V online diskusii zhrnieme objektívne poznatky o tom, čo sa dialo v roku 2020 na slovenských školách, pokúsime sa pomenovať vzdelanostné, psychické aj ekonomické dopady zatvorených škôl a budeme spoločne hľadať východiská z tohto zúfalého stavu.

Online diskusia Fedora Blaščáka
Streda 13. 1. 2021, 18.00 na facebook.com/novasynagoga
dobrovoľným vstupným nás môžete podporiť na tootoot.fm

Podľa bývalej hlavnej školskej inšpektorky Viery Kalmárovej je škola priestorom, kde sa deťom sprostredkúva spoločenská skúsenosť. Inými slovami, hlavným poslaním školy je socializácia detí a mladých ľudí.

Kým v Rakúsku, Nemecku, či Írsku nechali počas lockdownu školy otvorené čo najdlhšie, na Slovensku boli školy zatvorené ako prvé a otvárali sa ako posledné. Podľa prieskumu Inštitútu vzdelávacej politiky sa na jar 2020 do výučby cez internet vôbec nezapájalo takmer 130-tisíc detí (18,5% všetkých žiakov a žiačok).

Núdzový režim dištančného vzdelávania s online hodinami naživo poskytuje podľa odhadu Viery Kalmárovej len okolo 20% škôl. Státisíce detí a mladých ľudí tak ostáva vzdelanostne visieť v neurčitom vzdelávacom medzipriestore. Prečo sme to dopustili? Aké následky bude mať dlhodobý výpadok školskej dochádzky na vzdelanostnú úroveň najmladšej generácie? Ako to chceme napraviť?

Diskutujú:

Mirka Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu
Juraj Čokyna, bývalý novinár, bývalý analytik Inštitútu vzdelávacej politiky, autor knihy A okraje máš kde?
Tomáš Hellebrandt, analytik Inštitútu finančnej politiky 
Andrea Settey Hajdúchová, iniciatíva Dajme deťom hlas 
Moderuje: Fedor Blaščák 

Zdroj: Nová synagóga