Rast Sphéry

Pozývame vás sledovať proces rastu.

Work in progress projektu Juraja Gábora 5. – 31. 1. 2021 / Nový synagóga

Nová synagóga je rovnako ako všetky kultúrne inštitúcie nariadením vlády zatvorená do 24. januára 2021 a tak si rast Sphéry, na ktorej v decembri začali pracovať, si môžete pozrieť len online na Flickri na fotkách Laury Bouflet a Richarda Kohlera. Bohužiaľ, vyzerá to na dlhšie odlúčenie, sledujte nás z domu a z diaľky na Flickri a tiež na Facebook.com/Novasynagoga alebo Instagrame.

Stretnutie s autorom a komentovaná prehliadka rastúcej Sphéry bude v nedeľu 31. 1. 2021, 17.00, ak to pandemická situácia dovolí.

V decembri minulého roku na zadný dvor Novej synagógy priviezli 26 metrov kubických dreva. Šikovní tesári Igor Babiak, Jano Koreň, Miňo Stamco  a Tomáš Hudcovič ho v priebehu dvoch týždňov spracovali na menšie ale už presné kusy, z ktorých môžeme v priebehu januára začať Sphéru stavať. Materiál ešte pred sviatkami a lockdownom navozili do centrálneho priestoru. Asi 4 kubíky nám ešte na dvore zostali. 4. januára 2021 príde ďalšie drevo.

Sphéra začína rásť.

Z harmonicky, logicky i nelogicky naukladaných balíkov dreva usporiadaných do decembrovej Horizontálnej gradácie ideme podľa výpočtov statika Vlada Buteka hranoly a dosky spájať a stavať. Najprv na severný balkón postavíme Jurajove staršie dielo Vertikálna gradácia. Z horizontálnej rozloženej polohy ju postavíme do vertikálnej. Dosiahneme tak strop nad balkónom, ktorý je 12 metrov nad podlahou, po ktorej bežne chodíme. Vertikálna gradácia je schodisko, nástroj na vystúpenie vyššie i vrátenie sa späť.  V našom prípade nám umožní prísť na úroveň stredu gule – Sphéry, ktorú do Synagógy vkreslil jej architekt Peter Behrens. Podvedomá potreba zhmotniť tento ideálny geometrický tvar nás nezvratne ťahá pokračovať a seba prekračovať. Z dosiek a hranolov pospájame oblúkové nosníky, konštrukciu budúcej gule. Počas celého rastu Sphéry je Synagóga otvorená v štandardných otváracích časoch a hodinách a ste vítaní nakuknúť. Rast objektu je rovnaké dobrodružstvo, ako keď raz uvidíte jeho finálnu podobu.

Na záver mesiaca “rastu” sa spoločne s Jurajom pozrieme, ako sme pokročili. Ako sme sa už viac ráz presvedčili, aj teraz môže byť komentovaná prehliadka nástrojom, ako objaviť jej ďalší rozmer. Juraj porozpráva niečo zo zákulisia, nasvieti pre neho fascinujúci a tak dôležitý proces. Na jeho hlbšie priblíženie chceme z Čiech zapožičať dielo od Jakuba Tytykala – Babylonská věž. Budeme si tiež čítať o raste z knižky Meandry od experimentálnej poetky Bohumily Grögerovej. A možno sa nám to všetko spojí: vzniknú nové významy, pochopenia, rozuzlenia a odídeme s tým, že nechceme odísť, alebo že sa musíme pri najbližšej možnej príležitosti vrátiť, aby sme zmeškali čo najmenej.

Zdroj: Nová synagóga