Knižnica: 7. 2. 2022 – Klub u knihuľky

Na klube sa stretávajú deti od 1 do 4 rokov a ich rodičia. Bábika Knihuľka ich naučí pesničku, básničku a prečíta im rozprávku. Stretnutia pomáhajú pri rozvíjaní predčitateľskej gramotnosti a deti sa naučia mnoho vecí, ktoré využijú v budúcnosti pri nácviku čítania.

V pondelok 7. februára o 10:00 si prečítame príbeh O stratenej rukavičke. Deti sa dozvedia o tom ako sa zvieratká dokázali podeliť o miesto v malej rukavičke.

Zdroj: Krajská knižnica Žilina