Program Považského múzea v Žiline – Február

1. február – 27. apríl 2022

Keď dláto vykúzli zlato

Výstava je ukážkou celoživotnej tvorby žilinského rezbára Miroslava Ďuratného, ktorý sa rezbárstvu venoval takmer 40 rokov. Ako invalidný dôchodca si vyrezávaním krátil čas a veľké množstvo drevených plastík a reliéfov je dôkazom toho, že táto práca ho naozaj bavila. V každom kuse dreva videl niečo zaujímavé, čo ho inšpirovalo k tvorbe. Výstava sa nachádza v Drotárskom pavilóne.

do 29. júna 2022

Hľa, Baránok…

Autorská výstava Hľa, Baránok… predstavuje výber z dvadsaťpätročného tvorivého úsilia originálnej  žilinskej výtvarníčky Ing. arch. Márie Krajčovej. Prezentuje nevšedné výtvarné diela zhotovené z drôtu tradičnými remeselnými postupmi. Výstava má duchovný charakter a je pripomienkou života a skutkov Ježiša Krista. Jej názov je parafrázou zvolania, ktorým ho Ján Krstiteľ predstavil svetu ako Mesiáša. Návštevníci ju nájdu v priestoroch Drotárskeho pavilónu.

OTVÁRACIE HODINY

Otváracie hodiny Budatínskeho hradu:
utorok – nedeľa od 9.00 – 16.00 (posledný vstup), dezinfekčná prestávka: 12.00 – 13.00

Otváracie hodiny Pavilónu drotárstva: utorok – nedeľa od 9.00 – 16.00 (posledný vstup), dezinfekčná prestávka: 12.00 – 12.30

Otváracie hodiny kaplnky: streda – nedeľa od 9.00 – 16.30 (posledný vstup), dezinfekčná prestávka: 12.00 – 12.30

Otváracie hodiny BUDATÍNSKEHO PARKU: október – apríl: pondelok – nedeľa: 7.00 – 18.00

Otváracie hodiny ODBORNEJ KNIŽNICE (administratívna budova POVAžSKéHO MÚZEA V žILINE): utorok – štvrtok 6.30 – 13.15  

VSTUPNÉ

BUDATÍNSKY HRAD

 • základné: 8 € / os.
 • zľavnené: 4 € / os. (dieťa od 7 do 15 rokov, študent, senior nad 60 rokov, držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S, vojnový veterán)
 • rodinné: 20 € (2 dospelí  a 1 dieťa od 7 – 15 rokov, ostatné deti zadarmo)
 • deti do 6 rokov mimo skupinového zájazdu, sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S, držitelia novinárskeho preukazu a preukazu Zväzu múzeí: zadarmo
 • regionálna zľava – skupinový zájazd materskej školy (MŠ  žilinského regiónu): 0,50 € / os.
 • regionálna zľavaobyvatelia mestskej časti Budatín: zľava 20 % zo základného vstupného
 • pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 10 osôb: 1 osoba zadarmo
 • pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 20 osôb: 2 osoby zadarmo
 • vopred objednaný výklad v cudzom jazyku: príplatok 15 € / skupina
 • vstupné mimo otváracích hodín: príplatok 100 % (vstup možný len na základe objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb).
 • Iné zľavy neuznávame.
 • Zľavy nie je možné kombinovať.
 • Fotenie svadobčanov v interiéri hradu a kaplnky (po dohode – 0907 108 659): 100€

DROTÁRSKA VÝSTAVA

 • základné: 3 € / os.
 • zľavnené: 1,50 € / os. (dieťa od 7 do 15 rokov, študent, senior nad 60 rokov, držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S, vojnový veterán)
 • rodinné: 7,50 € / dvaja dospelí a jedno dieťa od 7 do 15 rokov, ostatné deti zadarmo
 • regionálna zľava – skupinový zájazd materskej školy (MŠ  žilinského regiónu): 0,50 € / os.

KAPLNKA BUDATÍNSKEHO HRADU – zadarmo

BUDATÍNSKY PARK – zadarmo