Výstava v PGU – Zoltán Agócs: Bol som tam, som tu

Kurátorka: Kristína Hermanová
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí
Otvorenie výstavy: štvrtok 21. júla 2022 o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 22. 07. 2022 – 10. 09. 2022

Aktuálna výstava veľkoformátových malieb Zoltána Agócsa je pokračovaním v témach z predchádzajúcich období tvorby a zároveň odbočkou k novým motívom a formám. Inštalácia v Považskej galérii umenia predstavuje novovybudovaný priestor z malieb, v ktorom sa divák intuitívne posúva tam, kam ho autor navedie. Maľba tu predstavuje nielen plochu, ktorá môže byť pozorovaná, ale priestor, ktorý obklopuje: zo všetkých strán, zhora aj zdola. Tento priestor potrebuje fyzickú prítomnosť človeka, aby v úplnosti dosiahol pointu.

Vo výstave Bol som tam, som tu nás Zoltán Agócs vedie do sveta kontrastov. Vytvára obraz symbolickej cesty životom, na úsekoch ktorej sa objavuje systém a poriadok hneď vedľa výbuchu emócií a farieb. Je to celé ako príbeh, a je z neho cítiť, že patrí autorovi. Spôsob inštalácie vedie diváka po sálach galérie akoby predpísanou trasou, ale samotné maľby mu nechávajú veľký priestor na vlastné asociácie, projekciu divákovho príbehu do prítomných kulís.

(Kristína Hermanová, kurátorka výstavy)

Prezentované maľby sú inštaláciou poskladanou z nových diel aj zo starších malieb, ktoré boli v inom kontexte vystavené na predchádzajúcich výstavách autora. Niektoré maľby „to dotiahli“ na aktuálnu výstavu bez zmeny, do iných Zoltán vstúpil, časť zatrel, premaľoval. Do nového obrazu presakujú spodné vrstvy v nerozlúštiteľných fragmentoch, pôvodné figúry či architektúra sa rozmazávajú a ustupujú novému obsahu. Zoltán tak využíva staršie práce, recykluje ich, a to nielen ako hmotný materiál, ale ako vlastné videnie niečoho, čo pominulo, už neexistuje, ale zároveň tu neodškriepiteľne bolo a zanechalo stopu. Tieto návraty a zásahy do vlastných prác a odmietanie nedotknuteľnosti dokončeného obrazu sú pre Zoltána Agócsa typické. Rovnako ako konštruovanie maliarskych objektov z plátien a ich rámov – obrazy tak vytvárajú sami sebe prostredie, sú vlastnou architektúrou výstavy.

Veľkú časť vystavených diel tvoria maľby, ktoré boli prezentované v roku 2020 v Novej synagóge v Žiline. Teraz však dochádza k transformácií funkcie väčšiny z nich – nainštalované rubovou stranou sa stávajú pozadím, mriežkovanou stenou, na ktorú autor vešia ďalšie maľby. Zároveň je ale divákovi umožnené nahliadnuť do zákulisia a z nepriaznivého uhla vidieť pôvodnú pohľadovú stranu obrazu. Zoltán ju nepopiera. Bol tam, ale už je tu. Týmto spôsobom poukazuje na leitmotív celej výstavy – človeka v jeho prítomnosti tvorí všetko, čo má za sebou.  

Druhou časťou výstavy sú prevažne nové maľby v rovnako veľkom formáte. Zoltán sa tu popri obrazoch krajiny, v ktorej v náznakoch vidieť vertikály stromov či plochy jazier a potokov dostáva až abstrakcii. Experimentuje s farbami, ktoré na plátno štedro rozlieva, mieša a rozmazáva, hľadá v nich radosť z nových odtieňov a tvarov. Tento efekt sa znásobuje následnou inštaláciou malieb, ktoré sa zámerne v pohľade diváka prekrývajú a nie je možné od nich dosť dobre odstúpiť, vnímať ich samostatne. Tento spôsob usporiadania obrazov poskytuje množstvo náhodných kombinácií a pohľadov, a zároveň umožňuje divákovi stať sa strojcom vlastného okolia podľa toho, kam sa postaví a odkiaľ obrazy sleduje. 

Zoltán Agócs (*1988) vyštudoval maľbu a voľné výtvarné umenie v ateliéri Ľudovíta Hološku na Akdamédií umení Fakulty výtvarných umení v Banskej Bystrici (2008 – 2014). V rokoch 2014 a 2018 bol medzi finalistami ceny Maľba roka. Zúčastnil sa na viacerých skupinových výstavách (napr. Obraz, kurátori: B. Juríčková, Ľ. Hološka, 2020, GMB Bratislava; Prechádzka krajinou, kurátor: M. Koss, 2019, Mestské múzeum Králiky (CZ); Maľba 2018, 2018,Galéria Nedbalka; Rozhrania, kurátori: J.Gábor a D. Dida, 2015, Freshmen´s Gallery, Bratislava; a iné), mal viaceré samostatné výstavy (napr. Chvíľu ticho!, kurátorka L. Binderová, 2022, Galéria Jula Bindera; Hora, 2021, Synagóga Lučenec; Zákulisie obrazového poľa, kurátor: Ján Kralovič, 2020, Nová synagóga, Žilina; Zásah – Presah, kurátorka: K. Orth Minčíková, 2019, Galeria Artotéka; Domček z karát, kurátor: J. Gábor, 2018, GMAB Trenčín; a iné). Aktuálne pôsobí ako pedagóg na Súkromnej ZUŠ v Žiline, kde žije aj tvorí. Venuje sa prevažne maľbe, kresbe a grafike.