Inzercia

Chcete, aby o vás vedeli obyvatelia Žiliny a okolia? Uverejnite u nás článok, galériu alebo video. Podrobné informácie vám poskytneme na inzercia@zijeme.sk alebo 0904 248 235.

Ako funguje inzercia na žijeme.sk?

Cenník služieb

Copywriting – napísanie článku (cca 300 slov)20 €
Zverejnenie na portáli žijeme.sk a Facebooku žijeme.sk50 €
Facebook Boost30 €
Zvýraznenie v sekcii Trendy20 € / 3 dni
Zaradenie PR článku do tematického obsahu100 €
Umiestnenie bannera pod článok vrátane výroby grafiky30 €
Vyhotovenie produktových fotografií, reportážnych fotografií k článkudohodou

Zverejnenie PR článku na portáli zijeme.sk je podmienené zakúpením aj Facebook Boostu. Ceny sú konečné, nie sme platcami DPH.

Redakcia si vyhradzuje právo rozhodnúť o príjme inzercie / PR článku na inzerovanie na základe obsahu článku. PR článok / inzercia musí byť v súlade s obsahovým konceptom portálu žijeme.sk, na základe obojstrannej dohody inzerenta s prevádzkovateľom portálu.

Prevádzkovateľ portálu žijeme.sk si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie objednanej inzercie v prípade, ak:

a. zadaná inzercia nebude zodpovedať uzavretej a vzájomne potvrdenej objednávke, uzavretej zmluve, či inej dohode alebo VOP,

b. vydavateľ bude mať dôvodné pochybnosti o tom, či pri obsahu inzercie nie je daný dôvod pre jej odmietnutie z dôvodu, kedy obsah či uverejnenie inzercie bude, resp. by mohlo byť v rozpore s právnymi predpismi, zásadami poctivého obchodného styku alebo rozhodnutiami orgánu štátnej či verejnej správy,

c. inzercia svojím formátom či vyobrazením by mohla u čitateľov, resp. poslucháčov či divákov vyvolať dojem, že ide o súčasť redakčného obsahu príslušného média alebo názor vydavateľa ako prevádzkovateľa média,

d. bude obsahovať oznam, inzerciu, reklamu či obchodný oznam tretích osôb, s výnimkou prípadu, keď zadávateľom bude reklamná alebo mediálna agentúra a reklama bude obsahovať oznam, inzerciu, reklamu či obchodný oznam jej zákazníka,

f. bude zasahovať do práv a oprávnených záujmov vydavateľa, či bude poškodzovať alebo by mohla poškodiť dobré meno vydavateľa, jeho zamestnancov,

g. pôjde o inzerciu alebo propagáciu iných médií, a to predovšetkým konkurenčných médií vydavateľa, pokiaľ uverejnenie takejto inzercie nebolo vopred odsúhlasené vydavateľom

h. pôjde o politickú inzerciu, pokiaľ uverejnenie takejto inzercie nebolo vopred odsúhlasené vydavateľom.

Na portáli zijeme.sk nepublikujeme reklamný obsah, ktorý nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov. Nepublikujeme ani reklamy zamerané na hazard, hráčstvo, stávkovanie, finančné služby, multi level marketing a podobne.

Dajte vedieť žilinčanom o Vašich službách! Pošlite nám Vašu požiadavku na inzerciu na inzercia@zijeme.sk alebo 0904 248 235.