PROGRAM Budatínskeho hradu – marec 2022

2. marec 2022

Deň otvorených dverí odbornej knižnice

V rámci Týždňa slovenských knižníc organizuje Považské múzeum DOD odbornej knižnice, ktorá sídli v areáli Budatínskeho hradu. Návštevníci nahliadnu do tajov knižnice s výnimočným knižničným fondom, ktorý tvorí spoločenskovedná, prírodovedná a vlastivedná literatúra pochádzajúca z domácej aj zahraničnej produkcie. Záujemcovia sa dozvedia veľa informácií o chode odbornej knižnice, nahliadnu do starých tlačí. Súčasťou bude prezentácia najnovšieho a zároveň výročného 30. čísla Vlastivedného zborníka Považia. Okrem bezplatnej registrácie čaká návštevníkov aj malý darček. 

22. marec 2022 o 16.00

Múzeum pre Vás: Jazda storočiami

Marcové podujatie z cyklu Múzeum pre Vás bude venované dejinám dopravy. Záujemcovia sa môžu tešiť na besedu s historikom Považského múzea Mgr. Petrom Šimkom, PhD., ktorý im predstaví svoju najnovšiu publikáciu Jazda storočiami. Priestor dostanú aj otázky návštevníkov a okrem zaujímavých informácií si domov môžu odniesť i publikáciu za zvýhodnenú cenu a venovaním autora. Kvôli obmedzenej kapacite je potrebné svoju účasť nahlásiť vopred na tel. č. 0907 108 659. Cena podujatia je 1 € na osobu. 

VÝSTAVY: 

1. február  – 27. apríl 2022

Keď dláto vykúzli zlato

Výstava je ukážkou celoživotnej tvorby žilinského rezbára Miroslava Ďuratného, ktorý sa rezbárstvu venoval takmer 40 rokov. Ako invalidný dôchodca si vyrezávaním krátil čas a veľké množstvo drevených plastík a reliéfov je dôkazom toho, že táto práca ho naozaj bavila. V každom kuse dreva videl niečo zaujímavé, čo ho inšpirovalo k tvorbe. Výstava sa nachádza v Drotárskom pavilóne. 

do 29. júna 2022

Hľa, Baránok…

Autorská výstava Hľa, Baránok… predstavuje výber z dvadsaťpätročného tvorivého úsilia originálnej  žilinskej výtvarníčky Ing. arch. Márie Krajčovej. Prezentuje nevšedné výtvarné diela zhotovené z drôtu tradičnými remeselnými postupmi. Výstava má duchovný charakter a je pripomienkou života a skutkov Ježiša Krista. Jej názov je parafrázou zvolania, ktorým ho Ján Krstiteľ predstavil svetu ako Mesiáša. Návštevníci ju nájdu v priestoroch Drotárskeho pavilónu.