PODMIENKY NÁVRATU DO SR

Aktuálne zmeny od 11. januára 2021 od 12:00 hod.

Platí nové nariadenie opatrení pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe od 11. januára 2021 od 12:00 hod. na územie Slovenskej republiky. Zhrnuli sme pre Vás tie najdôležitejšie informácie. Pozrite si náš zrozumiteľný diagram. 

Karanténne povinnosti osôb prichádzajúcich na Slovensko

 1. Pokiaľ sa vraciate z krajín, ktoré sú považované z pohľadu Slovenska za menej rizikové krajiny, nevyplývajú pre Vás žiadne karanténne povinnosti. Zoznam menej rizikových krajín:
  • Austrália
  • Čína
  • Fínsko
  • Island
  • Kórejská republika
  • Nórsko
  • Nový Zéland
  • Singapur
  • Taiwan
  • Vypadáva Írsko a Japonsko
 2. Pokiaľ prichádzate na Slovensko výlučne z krajín Európskej únie a z krajín Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo alebo Švajčiarska konfederácia platí pre Vás domáca izolácia alebo ubytovanie v karanténnom zariadení do času:
  • obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na COVID-19 (podrobiť sa testu je možné najskôr v 5.deň izolácie)
  • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa.
 3. Pokiaľ vstupujete na územie Slovenska z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie a nie sú zahrnuté do zoznamu menej rizikových krajín, taktiež platí pre Vás povinnosť domácej izolácie alebo ubytovanie v karanténnom zariadení do času:
  • obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na COVID-19 (podrobiť sa testu je možné najskôr v 5.deň izolácie).

Aké máte povinnosti, ak sa neviete vyhnúť izolácii?

To znamená, že sa vraciate z rizikovej krajiny a nemáte k dispozícii negatívny RT-PCR test na COVID-19 vykonaný v zahraničí, nie starší ako 72 hodín. Vtedy idete do domácej izolácie alebo ubytovania v karanténnom zariadení.

Vzťahujú sa na Vás tieto povinnosti:

 • pred vstupom na Slovensko sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica
 • počas svojho pobytu na Slovensku musíte mať potvrdenie o registrácii pri sebe, aby ste sa ním mohli preukázať
 • podrobiť sa RT-PCR testu na COVID-19 najskôr v 5. deň izolácie.

Dodatočné informácie

 1. V prípade, že sa preukazujete RT-PCR testom na COVID-19 s negatívnym výsledkom, počíta sa 72 hodín od obdržania výsledku, nie od výkonu testu
 2.  V prípade, že ste prekonali za posledné 3 mesiace pred vstupom na územie SR ochorenie COVID-19 a máte o tom potvrdenie (potvrdenie o výnimke, príloha č.3 danej vyhlášky) – platí pre štáty EÚ a Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko
 3.  Tranzit osôb cez červené krajiny, čiže len prechádzate krajinou bez zastavenia (okrem tankovania PHM), nesmie presiahnuť 8 hodín.
 4.  V prípade osôb, ktoré prepravujú iné osoby (zaviesť/odviezť) na/z letisko do Maďarska, Rakúska, Česka, Poľska sú povinné sa pred prechodom štátnej hranice zo SR zaregistrovať na webe naletisko.mzv.sk a preukázať sa na požiadanie príslušníka PZ potvrdením (vytlačeným alebo elektronickým)  a letenkou prepravovanej osoby, príp. jej elektronickou verziou. 


Platnú vyhlášku ÚVZ SR, kontakty na príslušné úrady a viac informácií nájdete na:

Dovolenky hľadajte na našom webe www.sirokodaleko.sk.